כשיבוא ילדי נרוץ אל ההרים ונטפס יחדיו

כשיבוא ילדי,
נרוץ אל ההרים
ונטפס יחדיו על כל צוקי הסלע –
רק שיבוא.
כשיבוא ילדי,
נרוץ אל ההרים,
אז כתר רקפות אניח על ראשו
ואת ביתו אבנה מן השירים,
מעט מקול צחוקו המתגלגל ידבק בקול הענבלים –
רק שיבוא.
רק שיבוא.

כשיבוא ילדי
נרוץ אל החופים
ונלקט את אחרונות קרני השמש –
רק שיבוא.
כשיבוא ילדי,
נרוץ אל החופים,
אז כתר עשב ים אניח על ראשו
ועריסה אבנה מן הצדפים
מעט מצבע שתי עיניו אטול ובמכחול
אוסיף עוד יופי אל הים –
רק שיבוא.
רק שיבוא.

כשיבוא ילדי
נרוץ אל ההרים
ולקט את אחרונות קרני השמש –
רק שיבוא.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00