טובים דודיך

ישקני מנשיקות פיהו
כי טובים דודיך מיין
ישקני מנשיקות פיהו
כי טובים דודיך מיין

כתפוח בין עצי היער
כן דודי בין הבנים
כתפוח בין עצי היער
כן דודי בין הבנים
כן דודי בין הבנים לי

כי טובים דודיך מיין
כי טובים דודיך מיין

כתפוח בין עצי היער
כן דודי בין הבנים
כתפוח בין עצי היער
כן דודי בין הבנים
כן דודי בין הבנים לי

ישקני מנשיקות פיהו
כי טובים דודיך מיין
כי טובים דודיך מיין
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00