ידידי העצוב ידידי המוזר

ידידי העצוב
ידידי המוזר
אשר נעלם לפעמים
ידידי הקרוב
התזכור את הרחוב
שרדנו אליו כחולמים

ידידי
כמו דרך מוצפת גשמים
שותק ומרוחק הוא
וזר לפעמים
ידידי
שלפתע שומט את ידי
וחרש נגוז ידידי

זה היה כה פשוט
גשם רד בשדרות
והוא נעלם מעיני
זה קורה לא אחת
בשעות מוזרות
שהוא מסתתר מפני
פזמון...

ידידי העצוב
המהלך בלילות
שתקן ואחר מכולם
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00