בין היתר בוצע בתכנית הרדיו "שבת אחים".

אי דור

בין היתר בוצע בתכנית הרדיו "שבת אחים".
אי דור
שלא הלך
באש-במים
לזכר שם ציון וירושלים?

אי דור
שלא ייחל
השכם והערב
כי בימיו ייכון הבית החרב?

אי דור
שלא קרא
אל המשיח?
ולמה יתבושש ולבבו יקשיח?

אי דור
שלא הלך באש ובמים
לזכר שם ציון וירושלים.

אי דור, אי דור.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00