יש לי שבת חדשה, אלוהי,
שבת ריחנית וחמה,
אשר חפרתיה בעצם ידי
מול שמש מחיק אדמה

יום יום אפלח שדי החרב,
הלוך וחרוש וזרוע.
ובשבת קדשך אניר את הלב.
הנב בי זרעיך . אלוה.

תפילת הודיה אליך אשלח
כי שבת חדשה מעלי.
בכל קדושתך- בשדה המפולח
וגם בכובד ידי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00