מסע עבים אל יום רד,
רוחות רוחות
בשלף.
זיכרון קציר ישא הסתיו
במנגינות
אלף.

זכרון קציר רחק עד
אובד עם פעי
הטלף.
אל מערומיו ישא הסתיו
במנגינות
אלף.

שחים עבים אל יום רד,
נהי רוחות
ועלף.
בכי יתמות ישא הסתיו
במנגינות אלף.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00