עולם הפוך

בארץ נכר מעבר לים
הולכים אנשים הפוך
חם שם הקור
וקר שם החום
האור הוא תמיד חשוך
על דוכני רוכלי השווקים
עורמים מגדלי שנהב
בסמטאות מוכרי הספרים
מוכרים תפוחי זהב
שם העלים נושרים באביב
וגשם יזרח באב
הנרקיסים פורחים באלול
ושמש יורד בסתו

בארץ נכר מעבר לים
זורם בברזים חשמל
אם כי זקן בן שבע שעות
אינו מדבר בכלל
ארץ נכר בה כל הדודות
נראות משום מה רזות
ארץ נכר שבה רכבות
עומדות ואינן זזות
ארץ נכר שבה הגשרים
תלויים באויר מעל
ארץ זרה שבה השירים
זורמים בחוטי חשמל
ארץ נכר מעבר להר החושך
שיש בו אור
ארץ נכר שבה הלבן
כל בו תמיד שחור
ארץ נכר שבה המחר
נראה לי תמיד היום
ארץ נכר בה צבע ירוק
נקרא בטעות כתום
שם העלים נושרים באביב
וגשם יזרח באב
הנרקיסים פורחים באלול
ושמש יורד בסתיו
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00