סובב במשעולים הרוח

סובב, סובב במשעולים הרוח
נושא אבק לעמקים מן ההרים.
משב שובב של רוח קל שלא ינוח -
פתח חלון, מרט עלים.

סובב, סובב במשעולים הרוח
ובקלילות גלש לבין הילדים.
מילד קט חטף עִמו כדור ברוח
פרע שיער ותלתלים.

רוח קל חולף סובב, סובב
בסתיו ובאביב תמיד נושב.

סובב, סובב במשעולים הרוח
גולש על פני שדה אל בין השיבולים
בזמר קל ובמשב של לב פתוח
לנערות ריחות פרחים.

סובב, סובב במשעולים הרוח
ובדרכים בין קני רובים טור חיילים
וביניהם אז במשב ירד לנוח,
ולפניהם גמא דרכים.

סובב, סובב במשעולים הרוח,
ובכנפיו העייפות אבק דרכים.
ולעת ערבית שיריו ודאי ילחש הרוח,
וייעלם בעננים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00