אני לך ואת לי היפה בערים אני לך

אני לך ואת לי
היפה בערים
אני לך ואת לי
נישאה מהרים
אני לך ואת לי
ששמייך ברים
אני לך ואת לי
שליליך אורים

אלוהים אדירים
אני לך, ירושלים

אני לך ואת לי
הגבירה בערים
אני לך ואת לי
אהבוך טהורים
אני לך ואת לי
חלמוך מבשרים
אני לך ואת לי
שקדשוך גיבורים,
אלוהים אדירים –
בדמם, ירושלים.
לה-לה-לה...

אני לך ואת לי
היפה בערים
אני לך ואת לי
שקדשוך גיבורים
אלוהים אדירים –
בדמם, ירושלים, ירושלים.

אני לך, אני לך,
הינך עיר הערים
עד עולם, ירושלים.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00