ותחגו ותחגו חג לאלוהים בסכות שבעת ימים

ותחוגו ותחוגו חג לאלוהים
בסוכות שבעת ימים
והיתה השמחה רבה
באסוף תבואת האדמה

ותחוגו ותחוגו חג לאלוהים
בסוכות שבעת ימים
ושמחתם בכפות תמרים
באתרוג הדס וערבה

בתפילה בשירת הלל
יזמרו כל בית ישראל
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00