מחול הנער

בוקע עולה לו שיר הנוער רן,
נפשנו רושפת ולבנו חם
מטללי שחרים נוצץ ראשינו
ובפינו זמר להט.

עם שירנו יזמר, כל חי סביבנו
הד הרים ישא קולו
ערבה תפריח, שש כל עץ ושיח,
שאו קולכם אל על, הוי.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00