הסובבת במחולות

א) מה נהדרת מאד
הסובבת במחולות
זוהר עולה ביקוד
מתוך עיניך
הן לא בקשתי עוד
רק על תעמדי מרקוד
הן לבבי יסור
אז מעליך

ב) נערי הפתי לא אוסיף מחול
אך דבר אחד ממך אשאלנה
אם רק המחול (מחולי) קוסם לך מכל
סור ולך לך מכאן והלאה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00