ששה חדשי הוספה

שישה חודשי שירות נוסף על השלושים,
אנחנו נתייבש.
מאה שמונים שקיעות, מאה שמונים בקרים,
אנחנו נשתבש.
חלק זאת לדקות – מאתיים אלפים
אנחנו נתפחלץ.
הם שישה-עשר מיליון שניות... יא אלוהים,
אנחנו נתפוצץ!!!

לפני המלחמה אפשר היה לחיות,
היה אז אפטר דיוטי לפעמים,
הספקנו אז עם ערב על העיר לפשוט,
ועוד לשוב עם ליל לבסיסים.

האפטר דיוטי מת כשמתו הגבולות,
כי אם אתה רוצה כיוף בעיר –
היה זה קל יותר לולא ההגבלות –
לקפוץ כבר לדמשק או קהיר.
פזמון...

מי זוכר, חבריא, מה זו בחורה,
דבר כזה הרי צריך להיות,
אני זוכר שזה דומה למדורה
וטוב כמו פלחי אשכוליות.

כעת חיה הייתי כבר שוכב
בבית, במיטת קפיצים חמה.
שוכב אני, אך איפה? באמבוש ואורב
תיפח רוחה הרוח הקרה.
פזמון...

עשו לנו חשבון של פונקציית יחסים,
נוסחת מכסות פשוטה שבסופה –
כל יום של לחימה בששת הימים –
עלה לנו בחודש הוספה.

וככה אם חלילה, שוב יהיה הכרח,
ושוב איום אויב נצא לשבור,
את החשבון אנחנו בטח לא נשכח
ונשתדל מהר יותר לגמור.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00