פתח לנו שער בעת נעילת שער

פתח לנו שער
בעת נעילת שער
כי פנה יום

היום יפנה
השמש יבוא ויפנה
נבואה שעריך
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00