מתנה משמים

מי קרב לאי עכשיו, ונוגע בשנתי?
מי הוא זה אשר יושב, ושותק על מיטתי?
מי הוא שצילו מוטל על המשי בחלון?
מי הוא שפרחים שתל חרש נתתי לו?

ושוב קולות מהלכים בגן.
והם קרבים לכאן.

מי קרב אלי עכשיו, נוגע בשנתי?
מי פוקד את חלומי, ופוקד עלי לישון?
מי הוא שקורא בשמי, וחומק עם אור ראשון?
מי פוסע לצידי, וראשו בתוך ענן?
מי אוחז בכף ידי, ושואל לאן?
פזמון...

מי פוקד את חלומי, ופוקד עלי לישון?
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00