עוד תשוב

עת האביב יצא לנדוד למרחקים,
אתו לקח הוא גם אותך כמו ידיד,
וחלומי עם תקוותי עומדים ריקים –
הלא ידעת, רק לך הם מתמיד.

ועם אוושת הרוח ההולכה
נשב עת ערב מחכים,
עד יום יבוא תבין, כי זה ביתך
ואין אחר במרחקים.

מעל האורן- שמש והאור לוהט
וחם בחוץ ורק לא חם בתוך הלב.
האם הרגשת, האביב קמל בלא-עת?
הלא ידעת, רק עליך הוא דואב?
פזמון...

עוד אחכה, עוד אאמינה, כי תשוב
וזה השער הירוק אט יפתח.
מטל הבוקר עוד ראשך יהא רטוב
ולי תאמר: "הלא רציתי רק אותך".

ועת תקביל פנינו בבקרים
אוושת הרוח ההולך,
לי תישבע באלף השירים,
כי לעולם שוב לא תלך.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00