רגע שקט

כששוקעת
החמה אט
יש דקה אחת
קצרה כניד של עין
שעוברת
וסוגרת
שער המילים
ודממה גדולה באה

רגע שקט...
את חומקת
אל אותה דממה
אשר כולה מוקדשת
ללחישה שאין בה קול
אלא שמך,
ובאין קול - הרגע יתם

רגע שקט - עת נושקת
בשפתייך
קרן של החמה
רגע שקט עת נושקת
בשפתייך
כל הדממה

כשיורדת
ושורטת
שמש את הים
באצבע של זהב חם
ממהרת ונסגרת
דלת המילים
ודממה גדולה באה

רגע שקט...
את נחשקת
באותה דממה
אשר כולה מוקדשת
ללטיפה שאין בה יד
אלא את
ובאין קול - הרגע יתם
פזמון...

כשהולכת
ונמשכת
שמש לקראת ליל
בשובל ארגמן רך
היא צונחת
ולוקחת
לה את המילים
ודממה גדולה באה

רגע שקט
את שותרת
אבל בדממה
הזאת אפשר לשמוע
קול של הלמות שאין בו קול
...אלא לב
ובאין קול הרגע יתם...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00