ישראל ואוריתא

עוד מימי חרפי
הגיון לבי ופי
עם שירי לך ידורון
השמיעני נא את קולך, רנה.
מראיך לי דודה, יסעדון.
מר לי -פרדתך
אור לי-קרבתך
אמרי נא לי אישי
וחיית נפשי


כחי ואוני
ורב צמאוני
מים דדך הרוי נא
יפה, הלבשי
כי אותי אישי
לקרוא נדרת לי
עדינה.
מר לי- פרדתך
אור לי-קרבתך
אמרי נא לי אישי
וחיית נפשי


חסד נעוריך
אהבת כלולותיך
זכרתי לך, נעימה
בהן צדקנו
אמן נשבענו
יחד ונעשה ונשמע
מר לי- פרדתך
אור לי-קרבתך
אמרי נא לי אישי
וחיית נפשי.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00