אילת מחמדים,
יועטת הבדים,
ונזם וצמידים,
וכפר ונרדים,
נוצצת כידודים,
פניה לפידים,
צורבת כאודים –
יום יום מאה דודים:

אילת מחמדים.

חשבוה הילדים
כפרי העזרדים:
אם כתולע יאדים
מראיו אם נחמדים –
פזמון...

הוא רשת ומצודים,
חרבות צורים חדים:
הוא רוח הקדים,
הוא עמק השדים.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00