אהובי אל תעזביני פן תפרד

אהובי אל תעזביני פן תיפרד אז נשמתי
אנא סורה שובה אלי ואל תאבד כל תקוותי

מיום בוא ראיתיך בכל ליבי אהבתיך
בן יקירי בחרתיך ברוב חשקי ותשוקתי

בריתנו אל נא תפר וחטאתי אל נא ספר
אם אשמה בי אנא כפר ואל תאבד כל תקוותי

אם אשמה בי אנא ספר ואל תאבד כל תקוותי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00