רוח ערב ינשב מעל עשב ירחף

רוח ערב ינשב, מעל עשב ירחף
ויניע צמרות בלחישה
בין ערביים עת נשב
את פנינו ילטף
אגדות יספר בלחישה

הו רוח ממרחק באת לשוח
תעניק רוך ועדנה

ענפים מתלחשים עם דשאים בקול מרנין
והרוח שירו ילחש
כך נשבה מחרישים אל הזמר נאזין
ובליבנו השיר יתרונן

הו רוח ממרחק באת לשוח
תעניק רוך ועדנה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00