לדמע עיני

לדמע עיני יכון באב אלסמא מפתוח
לא סיר מן דא אלהוא ואנא זג'יר מצ'לום
יא רבי ארחם ודוי גלבי אלמג'רוח

חזרתני בלעיון אלסוד כלג'רבען
סברת נפסק עדי אלנטק בלסאן

מן פין אג'י לכ זמן פין אלתוי בעדכ
מן פין טריג אל מחיבה לא דכלי גלבק

גלבי יחיב אלהוא לא תמנעו מני
לא לי חביב יסתמיע קולי וירחמני

עלא מן אשכי ג'מיע אלנאס לאמוני
יתים אנא בינכום מא אחד יסליני

מן די ג'יראח דא אל קוליב מן דיתעדאני
מא אחד ג'ירכ שביה אלכאס ואלציני
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00