קול ברמה נשמע ביללה קול נהי

קול ברמה נשמע ביללה קול נהי מציון המהוללה: / חשבתי ימים הייתי גברת ביד ה' עטרת תפארת: / ועתה אני שחרחורת טבעתי בבור ביון מצולה: // יחידה רעיה אזי הייתי וכבוד עליון אני נקראתי. / ועתה לתחתיות ירדתי. ודודי ורעי למרום עלה: // הייתי כלה בתוך אפריון וענן יומם על מכון הר ציון. / הושלכתי לחוץ כעני ואביון. בגדי לקח צר ואני אומללה: // נא אב רחמן תשוב לציון עין בעין נראה בבנין אפריון / והבית הזה יהיה עליון ואזי גאולים יפצחו צהלה:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00