האל חוקר

האל חוקר
קבל תפילתי של בוקר
האל חוקר

עיני תמיד אל ה׳:
כפר כל חטאות נעורי
וזכור לי כל זכות אבותיי
האל חוקר

האל חוקר
נאקת עני ואביון
האל חוקר


וגם צעקת עיר ציון
ברחמים ישוב ירון
האל חוקר

האל חוקר, מבטחי בה׳ הייתי
האל חוקר

וגם לישועתך קיוויתי:
לך לילה ויום הייתי
האל חוקר

האל חוקר, יבוא משיח הגואל, האל חוקר


עמו אליהו ומיכאל
בימינו יבא הגואל
האל חוקר
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00