העלמה

אל מתחת גשר לריסה
יש עלמה יפה-פיה,
יעדה יעוד אביה
אך ל"ג'ילבי", נחמד.
העלמה היא "מכובדת",
אל "בוזג'י" נודעה:
- "בוזג'יקו" יקיר נפש!
בשבילי היה אתה,
נחליף טבעותינו
קידושין נתקדשה.
מרגיזה אותו עד מוות
כי תרבה דרישתה.
היא תובעת דירת-מעלה,
חלונות אל חוף הים,
תובעה מרחץ בבית,
שיהיה די מקומר.
ברכות פז לו תהיינה,
מוזהבים כל ברזיו,
שפחות - בלניות,
מסיקים - משרתיו.
הנותן אישה כזאת
אלוהים יגמול עליו.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00