אזמר בשבחין למיעל גו פתחין

אֲזַמֵּר בִּשְׁבָחִין / אזמר בשבחים
לְמֶעַל גּוֹ פִתְחִין / לבוא בפתחים
דְּבַחְקַל תַּפּוּחִין / שבשדה תפוחים
דְּאִנוּן קַדִּישִׁין / שקדושים הם

נְזַמֵּן לַהּ הָשְׁתָּא / נזמיננה עתה
בְּפָתוֹרָא חַדְתָּא / בשלחן חדש
וּבִמְנָרְתָא טָבְתָא / ובמנורה טובה
דְּנָהְרָה עַל רֵישִׁין / המאירה על ראשים

יְמִינָא וּשְׂמָאלָא / ימין ושמאל
וּבֵינַיְהוּ כַלָּה / וביניהם כלה
בְּקִשּׁוּטִין אָזְלָה / יוצאת בקישוטים
וּמָנִין וּלְבוּשִׁין / וכלים ולבושים

יְחַבֵּק לַהּ בַּעְלַהּ / יחבקנה בעלה
וּבִיסוֹדָא דִי לַהּ / וביסוד אשר לה
דְּעָבֵד נְיָחָא לַהּ / הגורם לה נחת
יְהֵא כָתֵשׁ כְּתִישִׁין / יכתוש כתוש

צְוָחִין אוּף עָקְתִין / צעקות גם צרות
בְּטִילִין וּשְׁבִיתִין/ בטילות ושובתות
בְּרַם אַנְפִּין חָדְתִין / אך פנים שמחות
וְרוּחִין עִם נַפְשִׁין / ורוחות עם נפשות

חֲדוּ סַגִּי יֵיתֵי / שמחה גדולה תבוא
וְעַל חֲדָה תַרְתֵּי / בכפל כפליים
נְהוֹרָא לַהּ יַמְטֵי / אור לה יגיע
וּבִרְכָן דִּנְפִישִׁין / וברכות רבות

קְרִיבוּ שׁוֹשְׁבִינִין / קרבו שושבינים
עֲבִידוּ תִקּוּנִין / הכינו קשוטים לכלה
לְאַפָּשָׁה זֵינִין / להרבות במיני מזונות
וְנוּנִין עִם רַחְשִׁין / ודגים עם עופות

לְמֶעְבַּד נִשְׁמָתִין / לרכוש נשמות
וְרוּחִין חַדְתִּין / ורוחות חדשות
בְּתַרְתֵּי וּתְלָתִין / בשלושים ושתים
וּבִתְלָתָא שִׁבְשִׁין / ובשלשה שריגים

וְעִטְרִין שַׁבְעִין לַהּ / וכתרים שבעים לה
וּמַלְכָּא דִּלְעֵלָּא / ומלך העליון
דְּיִתְעַטַּר כֹּלָּא / שיתעטר הכל
בְּקַדִּישׁ קַדִּישִׁין / בקדוש קדושים

רְשִׁימִין וּסְתִימִין / חקוקים ונעלמים
בְּגַוַּהּ כָּל עָלְמִין / בתוכה כל עולמות
בְּרַם עַתִּיק יוֹמִין / אבל עתיק יומין
הֲלָא בָטֵשׁ בְּטִישִׁין / הלא יבטוש בטוש

יְהֵא רַעְוָה קַמֵּהּ / יהי רצון מלפניו
דְּתִשְׁרֵי עַל עַמֵּהּ / שתשרה על עמו
דְּיִתְעַנַג לִשְׁמֵהּ / המתענג לשמו
בְּמִתְקִין וְדֻּבְשִׁין / במיני מתיקה ודבש

אֲסַדֵּר לִדְרוֹמָא / אערוך בדרום
מְנָרְתָא דִסְתִימָא / מנורה הנעלמה
וְשֻׁלְחָן עִם נַהְמָא / ושלחן עם לחם
בְּצִפּוּנָא אַדְשִׁין / בצפון אדשן אדשן

בְּחַמְרָא גוֹ כָסָא / ביין תוך כוס
וּמַדַּנֵּי אָסָא / ואגודות הדס
לְאָרוּס וַאְרוּסָה / לארוס וארוסה
לְאַתְקָפָא חַלְּשִׁין / לחזק חלשים

נְעַבֵּד לוֹן כִּתְרִין / נכתירם בכתרים
בְּמִלִּין יַקִּירִין / במלים נכבדות
בְּשִׁבְעִין עִטּוּרִין / בשבעים עטורים
דְעַל גַבֵּי חַמְשִׁין / שעל גבי חמישים

שְׁכִינְתָא תִתְעַטַּר / שכינה תתעטר
בְּשִׁית נַהְמֵי לִסְטַר / בשש הלחם לכל צד
בְּוָוִין תִּתְקַטַּר / בווים תתקשר
וְזֵינִין דִכְנִישִׁין / וזינים הנכנסים

שְׁבִיתִין וּשְׁבִיקִין / שובתים ופוסקים
מְסַאְבִין דְדָחְקִין / מטמאים הדוחקים
חֲבִילִין דִמְעִיקִין / כתות חבלה המצרות
וְכָל זֵינִי חַרְשִׁין / וכל מיני כשפים

לְמִבְצַע עַל רִיפְתָא / לבצוע על הפת
כְּזֵיתָא וּכְבֵיעְתָא / כזית וכביצה
תְּרֵין יוּדִין נָקְטָא / נוקטת שתי יודין
סְתִימִין וּפְרִישִׁין / סתומים ומפורשים

מְשַׁח זֵיתָא דָּכְיָא / שמן זית זך
דְּטָחְנִין רֵיחַיָּא / שטוחנות ריחיים
וְנָגְדִין נַחְלַיָּא / ומושכים נחלים
בְּגַוַּהּ בִּלְחִישִׁין / בתוכה בלחישה

הֲלָא נֵימָא רָזִין / הלא נאמר רזים
וּמִלִּין דִּגְנִיזִין / ודברים הגנוזים
דְּלֵיתְהוֹן מִתְחֲזִין / שאינם נראים
טְמִירִין וּכְבִישִׁין / טמירים וכבושים

לְאַעְטָרָה כַלָּה / לעטר כלה
בְּרָזִין דִלְעֵלָּא / בסודות של מעלה
בְּגוֹ הַאי הִלּוּלָה / בתוך הלולה זו
דְּעִירִין קַדִּישִׁין / של מלאכים קדושים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00