הזמר הנודע תיאודור ביקל סיפר שכך נהגו לשיר את השיר "אחד מי יודע" בליל הסר במשפחתו. בני משפחתו, שמוצאם מבוקובינה, הגו את המלים העברי...
קרא עוד

אחד מי יודע (יידיש)

הזמר הנודע תיאודור ביקל סיפר שכך נהגו לשיר את השיר "אחד מי יודע" בליל הסר במשפחתו. בני משפחתו, שמוצאם מבוקובינה, הגו את המלים העברי...
קרא עוד
מה אַספּרה, מה אַדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די איינס בַאטײַט?
ווָאס די איינס בַאטײַט?
איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די צוויי בַאטײַט?
ווָאס די צוויי בַאטײַט?
צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די דרײַ בַאטײַט?
ווָאס די דרײַ בַאטײַט?
דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די פֿיר בַאטײַט?
ווָאס די פֿיר בַאטײַט?
פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די פֿינף בַאטײַט?
ווָאס די פֿינף בַאטײַט?
פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די זעקס בַאטײַט?
ווָאס די זעקס בַאטײַט?
זעקס זענען די משניות,
און פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער..

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די זיבן בַאטײַט?
ווָאס די זיבן בַאטײַט?
זיבן איז דָאך שבת,
און זעקס זענען די משניות,
און פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די אַכט בַאטײַט?
ווָאס די אַכט בַאטײַט?
אַכט איז דער ברית,
און זיבן איז דָאך שבת,
און זעקס זענען די משניות,
און פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די נײַן בַאטײַט?
ווָאס די נײַן בַאטײַט?
נײַן זענען די חדשים,
און אַכט איז דער ברית,
און זיבן איז דָאך שבת,
און זעקס זענען די משניות,
און פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די צען בַאטײַט?
ווָאס די צען בַאטײַט?
צען זענען די געבָאט,
און נײַן זענען די חדשים,
און אַכט איז דער ברית,
און זיבן איז דָאך שבת,
און זעקס זענען די משניות,
און פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די עלף בַאטײַט?
ווָאס די עלף בַאטײַט?
עלף זענען די שטערן,
און צען זענען די געבָאט,
און נײַן זענען די חדשים,
און אַכט איז דער ברית,
און זיבן איז דָאך שבת,
און זעקס זענען די משניות,
און פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די צוועלף בַאטײַט?
ווָאס די צוועלף בַאטײַט?
צוועלף זענען די שֿבטים,
און עלף זענען די שטערן,
און צען זענען די געבָאט,
און נײַן זענען די חדשים,
און אַכט איז דער ברית,
און זיבן איז דָאך שבת,
און זעקס זענען די משניות,
און פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.

מהַ אספּרה, מהַ אדברה?
עודך, עודך, טַא-טַא-דַא-רי-רַאם.
ווער קען רעדן, ווער קען זָאגן,
ווָאס די דרײַצן בַאטײַט?
ווָאס די דרײַצן בַאטײַט?
דרײַצן איז בר-מיצווה,
און צוועלף זענען די שֿבטים,
און עלף זענען די שטערן,
און צען זענען די געבָאט,
און נײַן זענען די חדשים,
און אַכט איז דער ברית,
און זיבן איז דָאך שבת,
און זעקס זענען די משניות,
און פֿינף זענען די חומשים,
און פֿיר זענען די אמהות,
און דרײַ זענען די אָבות,
און צוויי זענען די לוחות,
און איינער איז דָאך גָאט,
און גָאט איז איינער
און ווײַטער קיינער.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00