אל צורי משגבי קבל

אל צורי משגבי / קבל שיר ניבי
גואלי תביא / הוא איש תשבי

אל חביבי / כרצון לבי / השב שבי
ארץ צבי / ארץ צבי / ארץ צבי
אתה אבי
יה חנון / יה רחום / יה חביבי

בשם אדני / יקראו המוני
בכל אוני ותחנוני / לעוני יסלח חובי

רחום דר שמי / לך אני הומה / לך אני הומה
לילי ויומי / דוד לצבי דומה / הנה עד כמה
הוא בתוך שבי
יה חנון / יה רחום / יה חביבי

היכל קדשו / בהר קדשו
בנה מקדשו / קהל לחשו

קבל לחשי / וגם רחשי / צור לבבי
קבל לחשי / וגם רחשי / צור לבבי
צור לבבי
יה חנון / יה רחום / יה חביבי

מהר נא / דר מעונה
בנה נא / קרית חנה

השב נא / על מכונה / כראשונה
השב נא / על מכונה / כראשונה
את אור טובי
יה חנון / יה רחום / יה חביבי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00