אמרה ציון מצאוני עוני

אמרה ציון מצאוני עווני
לארץ אחרת יצאוני בני
ואם גברו פשעי והרביתי זדוני
איה חסדיך הראשונים אדני
ויאמר ה' ציון בית מנוחתי
סגולת עמים אותך קראתי
לא אבית לתוכחתי לזאת חמתי
שפכתי על עוזבך את תורתי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00