אשת נעורים חמודה

אשת נעורים חמודה
מטור אדם ופטדה
כלה נאה וחסודה
ובת מלך כבודה

באתי לגני אחתי
ומרבדים רבדתי
ערשי ומשכבי נפתי
מר אלהים

ראות פניך אהובה
גרסה נפשה תאבה
אש חשק בער להבה
בלבי היא על מוקדה

הדר זהר זיו פניך
מאיר כל עבריך
וגם ריח שמניך
טוב מכל כלי חמדה

מכל עלמות תמימה
וקוראים לה חכמה
ברה כחמה אימה
במקום גילה רעדה

בנעלים פעמיך
מה-יפו וירכיך
בחלאים גם עיניך

רעיה יפיך יפי מכלל
רבה קשת ומהלל
מפח יוקשים זה הכלל
כל המחסור צידה

חפשתי וגם בקשתי
רעיתי בתוך ביתי
פתח פתוח מצאתי
ולא כך היא המדה

כלה מלבנון שובי
אצלי עמי תשכבי
הן דוד לך וכל טובי
רב חנא ורב חסדא

מאוד עלית במעלות
טובות ובשיר תהלות
תשורר לך במקהלות
נשמת כל-חי על תודה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00