דברי שיר יחידה

דברי שיר יחידה דברי
שבחי את אלהים יוצרי
מתשוקת זמן התנערי
מהבליו, בטוב התבשרי:

שאלי נא לטובי הגמול
תדעי סוד בגלגל העגול
תצלחי תעלי למקום זבול
יום נעורך אלהך תזכרי:

לך יקוו שרידי מעלה
גם יהא לך בעדן נחלה
חן וטובה תהא משתלשלה
אם בעין הידידים תיקרי:

מעלתך למעלה תחני
תוך ערבות כקדם תשכני
כי בצל יוצרך תתלונני
מהרי נא שבח אל סדרי:

יתנו לך יקר עם אהבה
תעמודי בקומה נצבה
כת מטטרון אשר הוא שר צבא
תמצאי שם ואז תתהדרי:

ועדי חן וחסד תלבשי
שם ככלה בתום תתקדשי
גן בעדן מחיצה תירשי
י"ש במנין בעולמות שרי:

סלדי החשוקה יחדי
ושמרי עת ברגלך תצעדי
כי בשכל שהוא דק תצמדי
מהרי לך ואל תתאחרי:

פעלך ישרי יום הנדוד
וזכרי יום יהי חשבון ועד
יום פגישת יפת עין ודוד
לעשות טוב שביסך תקשרי:

אחתמה שיר בנפש בוטחה
בך, אלהי עווני תסלחה
עבדך בן ליוסף שמחה
אל אלהים יהי נא שומרי:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00