חשתי ולא התמהמהתי בתנומות

חשתי ולא התמהמתי בתנומות
ולבית אל הנה קמתי בזממות
לפניו פי פיציתי
לו כי קוה קויתי
אדני לי לישועתך קויתי אדני

יראה ורעד ואימה יבא בי
נפלה עלי תרדמה בחובי
אך במו פי אתחנן
לאל אולי יחנן
אדני לי לישועתך קויתי אדני

יה יודע מסתרי שמרני
מאזין כל-אמרי ענני
מחטאי טהרני
לך אני רפאני
אדני לי לישועתך קויתי אדני

מה בצע כי אתנפל נגדך
אם אוסיף צור לחלל אמריך
העלה מרפא לצירי
זכרני ופקדני
אדני לי לישועתך קויתי אדני
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00