יה צורי עוז פארי

יה צורי עוז פארי / מאורי קבל שירי / בך שברי נאדרי / חי כונן אשורי / תוך נוה הדרי / אב רחמן קרב זמן / לך עיני צופיה / עם נכרי נין אכזרי / חיש זרה מדבירי / קול קורא תבשרי / בן ישי בחירי / יקבוץ שה פזורי / אור נטמן / גלה נאמן / לאומה עניה ; קדוש ונורא / אדיר בגבורה / גולה סורה / שה פזורה / חנם מכורה / פדה מצרה / חיש קל מהרה / יום הבשורה / החזר העטרה / לאום בגלות היא עצורה / כונן העזרה / ובנה בית הבחירה / עוטה אורה / אל תישן עורה בקשה / יונה / דודה אן פנה / עד אן צר חשבה לזונה / היתה למשל ושנינה / לא מצאה חנינה / אנא הושיעה נא / שים לראש פנה / אום עדינה אל נא רפא נא / שושנה / בין חוחים נתונה / היא אחות קטנה / תן לה אתננה / רב תבונה / שאר כסות עונה / צורי כי בא עת לחננה / קח למנה / אום רעננה:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00