יום אזכרה חטאי אני אתחרטה

יום אזכרה חטאי אני אתחרטה
אודה עלי פשעי ואל נא אחטא
אנה אני אברח ואן אמלטה
נדדה שנת עיני ונפשי נקטה
אש הנדוד בער וליבי להטה:

בוגד מחרחר ריב כבוש את ריבך
תרבה תלונתך ותקשה ליבך
אקרא לאל עליון ישבר חרבך
אלי ומבטחי אני נשען בך
הצל יחידתי ואותי מלטה:

שדי ענני נא ונפשי חלצה
כי הנדוד ארך וזקנה קפצה
בית קדשך נחרב וחומה נפרצה
גלה לקץ סתום נפוצות קבצה
עידן ועידנין פלג עידן מטא:

האר אפלתי ורפא מחלי
ושלח מבשר טוב לבשר מקהלי
ובנה דביר קדשי ויסד היכלי
הצמח לבן דוד ויבוא גואלי
אלי עיר ירושלם בצדק ישפטה:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00