יחשוב לבי אעיר ניבי

יערב מנופת ודבש וכקרבן בעזרה
יחשוב לבי / אעיר ניבי / במהללי / לצור ישעי / משגב לעתות בצרה
עזרו אדרוש / נגדו ארוץ / וממולי / ימי חלדי / הוא לנגדי / בצר עזרה
קולי לצורי מקודש / אל חנון איום ונורא / עמדתי לפני אל נקדש ברוב פחד וברוב מורה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00