מי זה ימלל

מי זה ימלל נסי אל יתבונן
בימי מתתיהו בן יוחנן

אנכי אשמח אשיש בה'
הגדיל לעשות עם בני חשמונאי
רם הוא על כל רמים נגלה בסיני
רכבו רבותים אלפי שאנן

פזמון...

דור ודור רבים קמים עלינו
לכלות זכר שאריתנו
לולא ה' צבאות מלכנו
מרום לארץ השפיל קרנן

פזמון...

ויהי בימי יון בני עולה
הערימו סוד עצה ותחבולה
גזרו על שבת ראש חדש ומילה
יחד שלשתם יעברו מינן

פזמון...

דרכו את קשתם אויבים עזי פנים
אלישה תרשיש כתים ודודנים
על גוי קדוש ממלכת כהנים
באו טמאו מקדש המכונן

פזמון...

בן יוחנן כהן אל עליון הוא
שמו נאה לו מתתיהו
אחיו הכהנים יסובבוהו
נגד אויביהם הוריקו זינן

פזמון...

אהרן יגל בניו ירנו
ואל ה' קראו ונענו
בכ"ה בכסלו שכנו וחנו
בבית אלהים כזית רענן

פזמון...

בימים ההם בזה הזמן
זרע חשמונאי טהרו עצמן
מצאו מעט שמן חתום מסמן
לילות שמונה הספיק שמנן

פזמון...

נודעה יד ה' את עבדיו
וזעם את אויביו ואת מורדיו
לכן להזכיר את רב חסדיו
נרות להדליק תקנו רבנן

פזמון...

חובה עלינו כל שנה ושנה
לכבד באורים שוכן מעונה
אנו מדליקין עד ימים שמונה
אכן לאורם לא משמשינן

פזמון...

סלו סלו לרוכב בערבות
האל הגומל לחיבים טובות
אלף אלפים ורבי רבבות
תמיד בצלו נחסה נתלונן

פזמון...

ימי חנכה בהם הוראה
דלא למספד ולהתענאה
לבד ההלל גמור ובהודאה
לפני האלהים אשר חנן

פזמון...

נדבות פי רצה שוכן מעוני
באורך האר אפלת אישוני
תמיד כל היום אליך ה'
אקרא ואל אלהי אתחנן

פזמון...

חזק ואמיץ יוסיף שנית ידו
לקנות את שאר עמו יחידו
צמח יצמיח לדוד עבדו
מכל עקתין בישין ישבזבינן

פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00