פורים פורים פורים לנו

ארים נסי ואהימה / בקול שירים ובנעימה
לאל שוכן רומה / לשמוח בשמחת פורים

נבוא ונשתה יין חשוב / שגם בלי חמת עכשוב/
כי אם בטוב לבב נשוב / לשמוח בשמחת פורים

ישבו חברים נאמנים / כל אחד בידו קנקנים
עם תרנגולים שמנים / לשמוח בשמחת פורים

מאת ה' היתה לנו / בזמן מרדכי גאלנו
בימי אסתר קבעו לנו / לשמוח בשמחת פורים

שלחו מנות לאיש רקים / אחר כך ושתו ממתקים
בחדוה כוסכם מריקים / לשמוח בשמחת פורים

היו נכונים לסעודה / בנכל וכנור ורקדה
לשם מצות גילו ברעדה / לשמוח בשמחת פורים

בבקר ועד ערב חושו / שבו ושנו ושלשו
ואת זקן המן תלשו / לשמוח בשמחת פורים

יצחקו עמנו ביום פורים / כל רואינו באלו הימים
יאמרו לנו תאריכו שנים / לשמוח בשמחת פורים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00