צור שוכן עלי שמים זכור את ירושלים

צור שוכן עלי שמים / זכור את ירושלים:
עד מתי תשכח בניך / וקנא לשם קדשך:
חמול על זרע אמונך / כי סבלנו עול כפלים:
מהר שלח לעמך / את אליה נביאך / בשרם ממעונך / בעבור יונקי שדים:
יה יתגדל שמך / ותשלח את משיחך / להושיע את עמך / כאבותינו במצרים:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00