שאו שערים ראשיכם... יבא ברנה מלככם

שאו שערים ראשיכם / והנשאו פתחי עולם / יבוא ברינה מלככם / במקדש סף ואולם:
יושב בסתר עליון / החפץ שלום יראים / עורה ממעון רם וחביון / שמח נפש נדכאים / לדרוש אמונתך באים / האר כשמש אפלם:
יבא בטחו באמונתך / סובלי גלות בתוך צר / מקוים ישועותיך קראוך מן המצר / ידך יי לא תקצר / הקשב ממרום קולם:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00