שם בבית המקדש מנורה נסתרת בשבעת קניה

שם בבית המקדש
מנורה נסתרת
בשבעת קניה
האירה לתפארת.

לוויים זימרו שם,
נביאים הטיפו,
והכהנים
קורבנות הקריבו.

את בית מקדשנו
מחדש נקימה
ואבני ברקת
סביבו נשימה.

מי לומד תורה
ומי המתפלל –
יחד נעלה נא
לארץ ישראל.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00