קומה אלהים עזרתה לי וענה בצרתה

קומה אלהים עזרתה. / לי וענה בצרתה.
אכזר אהבו אביהו. / רע יחשוב על אחיהו.
צייד וצדהו פיהו. / אכל עדשים גם שתה.
אז הבכורה נכרתה.

בוגד לצודד עת לכתו. / התחכמה לו יולדתו.
ולאב בטרם בא עתו. / מטעם ולחם עשתה.
אז הברכה נשחתה.

רצה להראות הדרתו. / מלך לשרי מלכותו.
אז בעבור יין שמחתו.
אסתר גברת היתה.
כי לה מלוכה יאתה.

המן צפיע איש שדה. / נפשות בני אל חי צודה
לולי ה' הפודה. / חטה זרועה נכתה.
כרם נטועה שת בתה.

מלך בעוצם אהבתו. / אז עם הדסה בשתותו.
יין תענוגים תוך ביתו. / יין לצורר השקתה.
היא כוס מלאה הלאתה.

בת צעקה זה הנבזה. / חשב אשר דמי יזה.
מלך בעת שמעו כזה. / חמה בלבו עלתה.
בו אש קנאות נצתה.

שונא בביתו עת נתלה. / נודע לדור ודור סלה.
כי מעשה אל מה נפלא. / כי עז לגולה נלאתה.
מרבבות קדש אתה.

יעטו כלימה כל זרים. / כי עם ה' ראש הרים.
עשה כחפצו בצרים. / פורר ביום פור פורתא.
ומת ונספה אספתא.

משתה בכל שושן העיר. / נתלו ילידי איש שעיר.
עמם גויית הצעיר. / על עץ בעת שהושתה.
ארוך כמו ויו ויוזתא.

ויכתבו זאת במגילה. / להיות לאל שם ותהלה.
מוסר לכל אנשי כסלה. / שומעי דבר המדתא.
תפול עליהם אימתה.

רבו לפנים עדיך. / וחמת האדם תודך.
שוב נא ושא עז ידך. / ושבור כמו עץ עולתה.
אך לי תהי לישועתה.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00