הרשות באמת נתונה לך שלומות התחתונה

ספרי תמה תמימה
ספרי נגיל בתימה
ספרי נגיל בתימה

בת מלכים החכמה
אן מקומך ספרי לי
אן מקומך ספרי לי

ענתה יונה סעדיה
לי בפלטרין עליה
לי בפלטרין עליה

ואני תוך לב אניה
ביפי עוטה מעילי
ביפי עוטה מעילי

הרשות באמת נתונה
לך שלומות החתונה
לך שלומות החתונה

אל יסיתך צר ממונה
בת ואל ישיג גבולי
בת ואל ישיג גבולי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00