Yo me acodro de aquella noche.

לילה אחד לעולם אזכורה
עת הירח ברום נגלה
נצח נשבעת כי תאהבני
והיום עזבת אותי בגללה

מי אותי ירצה עכשיו
מי ישבור לבו לשווא
כל גבר ידע
אין סדר כי עד
הקבר אותך אוהב

לחרפתי את הבן גידלתי
עין לועגת אותי דגרה
אבן שואבת לצער הפכתי
גם אמי בזעף אליי התנכרה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00