בוא נערי

בוא נערי, יום כבר פנה
בואה רעי, אל תתמהמה
צא ושמע קול בדממה
בדממה כחלילים
אל שערי בוא נערי
בוא נערי עם הצללים

גז הליל, בוקר שמש תלהט
אץ כצל, תור העלומים אובד
איכה לילי אוציא אם לא יביא לי את ידידי
מה לי ליל אם לא אשמע קול ברמה כחלילים
אם לא שרים הכוכבים
הכוכבים שיר ערש לי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00