הנני מוכן ומזומן

הנני מוכן ומזומן
הנני מוכן ומזומן
הנני מוכן ןמזומן
הנני מוכן ומזומן

כמו שכתוב בתורה
הנני מוכן ומזומן
כמו שכתוב בתורה
הנני מוכן ומזומן

וספרתם לכם ממחרת השבת
הנני מוכן ומזומן
וספרתם לכם ממחרת השבת
הנני מוכן ומזומן
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00