ישמחו השמים

ישמחו השמיים
ישמחו השמיים
ישמחו השמיים
ותגל הארץ

ירעם הים
ירעם הים
ירעם הים
ומלואו
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00