משה יצא ממצרים

  • תרגום: אופק אוריאל
משה יצא לו ממצרים
כשברח מפני נקמת פרעה
אל מדבר סיני משה הגיע
שם פגש הוא בכהן יתרו

את בתו ציפורה הוא נתן לו
כי משה היה נביא איש ---
ומשה השגיח על העדר
ואיתו בא אל הר חורב

מן הסנה שמע הוא קול קורא לו
משה עבדי, הקשיבה לי, משה
נעליך של מעל רגלייך
כי קדוש הוא המקום הזה

קום משה ושובה אל מצרים
ולפרעה המלך כה תאמר
כה ציווה האל מן השמים
את עמי שלח אל המדבר

ואם לא ירצה פרעה לשמוע
צא מעל פניו בלי לחכות
כי אותו קשות אז אענישה
ואשלח עליו את עשר המכות

כך הכיר פרעה את אלוהינו
את כוחו ואת עוצמת ידו
הודו לה' כי טוב הוא
כי לעולם חסדו
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00