ציפור, ציפור הולכת –
ברגליים! ברגליים!
ציפור, ציפור מעופפת –
בכנפיים! בכנפיים!
ציפור, ציפור מעופפת –
עוף! עוף! עוף!
ציפור, ציפור מצפצפת –
צוף! צוף! צוף!

יונה, יונה הולכת –
ברגליים! ברגליים!
יונה, יונה מעופפת –
בכנפיים! בכנפיים!
יונה, יונה מעופפת –
עוף! עוף! עוף!
יונה, יונה הומה –
גרו! גרו! גרו!

תרנגול, תרנגול הולך –
ברגליים! ברגליים!
תרנגול, תרנגול מעופף –
בכנפיים! בכנפיים!
תרנגול, תרנגול מעופף –
עוף! עוף! עוף!
תרנגול, תרנגול קורה=א –
קו-קו-רי-קו!

תרנגולת, תרנגולת הולכת –
ברגליים! ברגליים!
תרנגולת, תרנגולת מעופפת –
בכנפיים! בכנפיים!
תרנגולת, תרנגולת מעופפת –
עוף! עוף! עוף!
תרנגולת, תרנגולת מגעגעת –
גע! גע! גע!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00