ירח אינו כבה

ירח אינו כבה
קולות אנשים מזמרים.
כתמיד זרות פני ההווה
מכל עדנים זרים.

שואלים אותו מי ומה הוא,
אך אין שומעים אותו משיב.
הוא רץ כעפר ושמים
בסטמבול הצועקת שיר.

ורגע הכל יצטרף
להיות מראה שוק במלאכתו
ורגע יתפרק ויתפרד
להיות איש איש ופחדו.

טוב שהרעש רם
ושאין לסכם דברים.
זמרי "סטמבול", לילה טוב
חזק האור. הכל ערים.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00