שרה להקת פיקוד המרכז 1957.

האסקימוסים

שרה להקת פיקוד המרכז 1957.
האסקימוסים – עם פשוט
מאחרוני האנושות,
אשר עוד מבקשים רשות
לפתוח בשיחה.
ובין שלגים שם, בצפון
בבלוק הקרח ובבלוקון
הם עוד שומרים על לכסיקון:
"תודה. חן-חן. סליחה!"

הם אינם דופקים בדלת אחרי חצות.
יוק-יוק! – כי אין לאיגלו דלת.
הם אינם דוחפים אפם לכל, לתת עצות.
יוק-יוק! – כי נקבל נזלת.
בקולנוע לא יורקים קליפות של גרעינים.
יוק-יוק !– כי לנו אין קולנוע.
"בלי ידיים" לא אומרות בנות שם לבנים.
יוק-יוק! - כי קר בהן לנגוע.

יוק-יוק! יוק-יוק! יוק-יוק!
יוק אראונד דה קלוק

כל עוד הקרח לא ימס
האסקימוס הוא מנומס,
והוא שומר על מושגיו של סבא תרח.
והוא עומד בסבלנות בתור לקרח.
כי מנומס האסקימו.
וכשלבסוף הוא מתחתן –
אוכל 'פילה' ולא רוטן.
לא יקלל ולא יכעס
לא יאמן כי ינומס...

אני נשלחתי כקצין
חבוש פרוות ומוקאסין,
ללמוד הלכות הנימוסין
בארץ הצפון.
הקור את כל דמי הגליד;
אך הן חייכו אלי תמיד:
"שלום עליכם, נו, רב ייד –
וועס הרצעך פון ציון?!"

אצלנו אין נימוס וכל אחד נדחף לתור.
יוק-יוק! – זה נוער! זהו מרץ!
אצלנו כל נהג לחברו קורא: "חמור!"
יוק-יוק! – אח, זוהי דרך ארץ!
הנוער מבלה ב'רוק' או בבתי-קפה.
יוק-יוק! – זה נוער! זאת מסורת!
אצלנו חם הדם, ושום דבר אינו קופא!
יוק-יוק! – קופאת רק המשכורת!

יוק-יוק! יוק יוק! יוק-יוק!
יוק אראונד דה קלוק...
פזמון...

הוא יורק קליפות פיסטוקים בקולנוע.
אוח, איזה נוער, איזה דור!
איך הוא נדחף ראשון לתור!
אח, איזה להט והומור!
איך הוא צועק בקול: "חמור!"
ומצפצף על הנימוס!
ומסתער על אוטובוס!
כי רק צבר תוסס, מתסיס
את כל הקרח כאן ימיס.

אחרי נאום כה מצלצל
על הנימוס בישראל
החלו הם להתפעל
נפלא! מאה אחוז!
וכך, במקום שאתאקלם
ונימוסים אלמד מהם –
החלו הם להשתלם
אצלי קצת בנימוס.

את עטיפות המסטיקים השליכו ברחובות.
יוק-יוק! – הי, שמע נא, בלי ידיים!
אאוץ'! אדיוט! / נו, זוז כבר, יאללה! בלי טובות!
יוק-יוק! – הי, תן לו בשיניים!

נמאס להם להתנוון בסדר ונימוס.
יוק-יוק! – הבאת חום אלינו!
והם בחרו משלחת נציגים אשר תטוס
יוק-יוק! להשתלם אצלנו!!

יוק-יוק! יוק-יוק! יוק-יוק!
יוק אראונד דה קלוק....

כל עוד הקרח לא ימס
האסקימוס הוא מנומס.
אך הא מפריז קצת בנימוס ודרך-ארץ.
והצבר? – מפריז בלהט ובמרץ.
לכן עצה כאן נתונה:
מה? נערוך כאן חתונה
בין אסקימוסית וצבר –
בין דם חמסיני ודם קר.
והתינוק שיוולד
יהיה נורמלי בהחלט!
נפלא! עצום! הביאו כוס
לברית-צבר-ואסקימוס!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00